Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

 
 
 

 

OBAVIJEST


Državni tajnik Središnjeg ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje donio je

Pravilnik o najmu stambenih jedinica

Pravilnik je objavljen u „Narodnim novinama" br. 25/19.

Link:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_25_498.html

 

|
 

 

OBAVIJEST

 

Obavještavamo da je Vlada Republike Hrvatske donijela

UREDBU O PRODAJNOJ CIJENI OBITELJSKE KUĆE ILI STANA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU KOJIMA UPRAVLJA SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE


Uredba je objavljena u „Narodnim novinama" br. 24/19.

Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_24_477.html

 

Postano od Administrator na 13.03.2019 |
 

 

            PREDMET: Plan preventivne proljetne sustavne deratizacije na      području Grada Hrvatska Kostajnica u 2019. godini

                                        

                           Na temelju Ugovora o deratizaciji na području Grada Hrvatska Kostajnica, a     

          u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao       

          specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga     

          deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti o:


PLAN DE...

Postano od Administrator na 12.03.2019 |
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 112-01/19-01/01

URBROJ: 2176/02-03/01-19-2

Hrvatska Kostajnica,  06. ožujka 2019.                                                                               

 

PREDMET: Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti kandidata

               za radno mjesto stručnog suradnika za računovodstvo

 

            Prethodnoj provjeri znanja za radno mjesto stručnog suradnika za računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hrvatske Kostajnice može pristupiti slijedeći ...

|
 
 
 
 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com