Članovi sadržaja - Grad Hrvatska Kostajnicahttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/PROTOKOL SPUSTA UNSKIH ČAMACA PRIGODOM OBILJEŽAVANJA 23.GODIŠNJICE VRA "OLUJA"http://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/protokol-spusta-unskih-amaca-prigodom-obiljeavanja-23godinjice-vra-olujahttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/protokol-spusta-unskih-amaca-prigodom-obiljeavanja-23godinjice-vra-oluja<p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">PROTOKOL SPUSTA UNSKIH ČAMACA PRIGODOM OBILJEŽAVANJA</span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">DVADESET I TREĆE GODI&Scaron;NJICE VRA &laquo;OLUJA&raquo;,</span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">ČLANOVA UHVIDR-a i UHDDR-a GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA</span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;"><strong>03. KOLOVOZA 2018. GODINE- PETAK</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">15,00 - 16,00 SATI - UTOVAR ČAMACA - KUPALI&Scaron;TE SKELA</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>04. KOLOVOZA 2018. GODINE- SUBOTA</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">07,30 - 10,00 SATI DOLAZAK NA KUPALI&Scaron;TE PETRINJA -</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">ODMOR I OSVJEŽENJE</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>10,00 - SATI&nbsp; POČETAK 16. SPUSTA UNSKIH ČAMACA</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>13,00 - 13,30 SATI ODMOR U RESTORANU &laquo;MALI KAPTOL&raquo; - SUSRET S&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PREDSTAVNICIMA MEDIJA</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">20,00 SATI - PODIZANJE KAMPA LONJA</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>05. KOLOVOZA 2018. GODINE - NEDJELJA</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">08,00 SATI - POLAZAK IZ LONJE</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">14,00 - 15,00 SATI ODMOR SKELA JASENOVAC</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">15,00 SATI - UTOVAR ČAMACA U KAMION - SKELA JASENOVAC</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">19,00 SATI - PODIZANJE KAMPA - KUPALI&Scaron;TE BAĆIN</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>06. KOLOVOZA 2018. GODINE -PONEDJELJAK</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">09,00 SATI - POLAZAK IZ BAĆINA</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>17,30 - 18,00 SATI &nbsp;ZAVR&Scaron;ETAK 16 SPUSTA UNSKIH ČAMACA</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;- TRŽNICA&nbsp; HRVATSKA KOSTAJNICA</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><em><span style="font-size: small;">POKROVITELJ SPUSTA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</span></em></p> <p><em><span style="font-size: small;"> </span></em></p> <p><em><span style="font-size: small;"><br /></span></em></p> <p><em><span style="font-size: small;"> </span></em></p> <p><em><span style="font-size: small;">SPONZORSTVO: GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA, GRAD PETRINJA, OPĆINA HRVATSKA DUBICA, OPĆINA MAJUR, OPĆINA SUNJA, PPS MAJUR d.o.o.</span></em></p> <p>&nbsp;</p>Thu, 02 Aug 2018 23:22:00 +0200V. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2018.http://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/v-izmjene-plana-nabave-za-2018http://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/v-izmjene-plana-nabave-za-2018<p>&nbsp;</p> <p>REPUBLIKA HRVATSKA</p> <p>SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</p> <p>GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA</p> <p>GRADONAČELNIK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>KLASA: 022-05/18-01/03</p> <p>UR.BROJ: 2176/02-01-18-6</p> <p>Hrvatska Kostajnica, 19. srpnja 2018.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( &bdquo; Narodne novine " br. 120/16 ) i članka 49. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( &bdquo; Službeni vjesnik " Grada Hrvatske Kostajnice 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18 ) gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice&nbsp; donio je</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>V. IZMJENE</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>PLANA NABAVE GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>ZA 2018. GODINU</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>Članak 1.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>U planu nabave za 2018. god., KLASA: 022-05/18-01/03, UR.BROJ: 2176/02-01-18-1 od 18. siječnja 2018. god. iza predmeta nabave &nbsp;&bdquo; N 24 - Nabava stroja ( traktora ) s priključcima za obavljanje komunalnih usluga na području Grada Hrvatske Kostajnice " dodaje se novi predmet nabave koji glasi:</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">- &bdquo; N 25 - Odron Hrvatska Kostajnica - Geotehnički istražni radovi i projekt sanacije pokosa ".</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">- Brojčana oznaka iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: 71332000-4</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">- Procjenjena vrijednost: 95.000,00 kuna</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">- Planirani početak postupka: srpanj 2018.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">- Trajanje ugovora: &nbsp;4 mjeseca.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>Članak 2.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Ove izmjene Plana nabave stupaju na snagu danom dono&scaron;enja, a objavit će se u &bdquo; Službenom vjesniku ", u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na web stranici www.hrvatska-kostajnica.hr.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GRADONAČELNIK</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dalibor Bi&scaron;ćan</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p>Wed, 25 Jul 2018 21:02:00 +0200OBAVIJESThttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest12072018http://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest12072018<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; REPUBLIKA HRVATSKA</p> <p>SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</p> <p>&nbsp; GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA</p> <p>&nbsp; JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dana, &nbsp;12. srpnja 2018.</p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>O B A V I J E S T</strong></span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="text-decoration: underline;">DANA, 16. srpnja 2018. (ponedjeljak)</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">UREDOVNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE SA STRANKAMA</span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">BITI ĆE OD <strong>11,00- 15,00 SATI.</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</p> <p style="text-align: right;">GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p>Thu, 12 Jul 2018 19:12:00 +0200III IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINUhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/iii-izmjene-plana-nabave-za-2018-godinuhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/iii-izmjene-plana-nabave-za-2018-godinu<p>&nbsp;</p> <p>REPUBLIKA HRVATSKA</p> <p>SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</p> <p>GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA</p> <p>GRADONAČELNIK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>KLASA: 022-05/18-01/03</p> <p>UR.BROJ: 2176/02-01-18-4</p> <p>Hrvatska Kostajnica, 09. srpnja 2018.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( &bdquo; Narodne novine " br. 120/16 ) i članka 49. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( &bdquo; Službeni vjesnik " Grada Hrvatske Kostajnice 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18 ) gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice&nbsp; donio je</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>III. IZMJENE</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>PLANA NABAVE GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>ZA 2018. GODINU</strong></span></p> <p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p> <p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>Članak 1.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>U planu nabave za 2018. god., KLASA: 022-05/18-01/03, UR.BROJ: 2176/02-01-18-1 od 18. siječnja 2018. god.:</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; za predmet nabave &bdquo; Rekonstrukcija trga N.&Scaron;. Zrinskog ", ev. broj N 01, procijenjena vrijednost nabave iz stupca 4. mijenja se i umjesto &bdquo; 7.280.000,00 ", glasi &bdquo; 7.000.000,00 ". &nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; za predmet nabave &bdquo; Izgradnja reciklažnog dvori&scaron;ta ", ev. broj N 09, procijenjena vrijednost nabave iz stupca 4. mijenja se i umjesto &bdquo; 2.737.000,00 ", glasi &bdquo; 2.350.000,00 ".</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>Članak 2.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Ove izmjene Plana nabave stupaju na snagu danom dono&scaron;enja, a objavit će se u &bdquo; Službenom vjesniku ", u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na web stranici www.hrvatska-kostajnica.hr.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GRADONAČELNIK</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dalibor Bi&scaron;ćan</p> <p>&nbsp;</p>Wed, 11 Jul 2018 19:20:00 +0200PLAN NABAVE ZA 2018. II IZMJENEhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/plan-nabave-za-2018-ii-izmjenehttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/plan-nabave-za-2018-ii-izmjene<p>&nbsp;</p> <p>REPUBLIKA HRVATSKA</p> <p>SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</p> <p>GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA</p> <p>GRADONAČELNIK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>KLASA: 022-05/18-01/03</p> <p>UR.BROJ: 2176/02-01-18-3</p> <p>Hrvatska Kostajnica, 02. srpnja 2018.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( &bdquo; Narodne novine " br. 120/16 ) i članka 49. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( &bdquo; Službeni vjesnik " Grada Hrvatske Kostajnice 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18 ) gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice&nbsp; donio je</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>II. IZMJENE</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>PLANA NABAVE GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>ZA 2018. GODINU</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>Članak 1.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>U planu nabave za 2018. god., KLASA: 022-05/18-01/03, UR.BROJ: 2176/02-01-18-1 od 18. siječnja 2018. god. iza predmeta nabave &bdquo; N 22 - obnova pročelja zgrada - radovi " dodaje se novi predmet nabave koji glasi:</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">- &bdquo; N 23 - Uklanjanje građevina unutar kulturno-povijesne cjeline Grada Hrvatske Kostajnice - Izrada dokumentacije</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">- Brojčana oznaka iz Jedinstvenog riječnika javne nabave: 71242000-6.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">- Procjenjena vrijednost: 100.000,00 kuna</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">- Planirani početak postupka: srpanj 2018.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">- Trajanje ugovora: 4 mjeseca. "</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>Članak 2.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Ove izmjene Plana nabave stupaju na snagu danom dono&scaron;enja, a objavit će se u &bdquo; Službenom vjesniku ", u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na web stranici www.hrvatska-kostajnica.hr.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; GRADONAČELNIK</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dalibor Bi&scaron;ćan</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p>Wed, 04 Jul 2018 19:15:00 +0200Akcija Prateći list 2018http://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/akcija-pratei-list-2018http://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/akcija-pratei-list-2018<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">Obavijest poljoprivrednicima</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;">Udruga CROCPA u suradnji sa tvrtkom CIAK na području Sisačko-moslavačke županije <strong>organizira akciju &bdquo;Prateći list"- sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za za&scaron;titu bilja.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Akcija će se održati prema slijedećem rasporedu:</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Velika Ludina</strong> - 11.07.2018., 08.00 - 11.00 (Abundan d.o.o. - Sv.Mihovila 19)</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Kutina</strong> - 13.07.2018., 08.00 - 10.00 (Kod Dru&scaron;tvenog doma - Radićeva ulica)</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Lipovljani</strong> - 13.07.2018., 11.00 - 13.00 (Kod Veterinarske ambulante - Sajmi&scaron;na ulica)</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Glina</strong> - 16.07.2018., 08.00 - 11.00 (Komunalac Glina d.o.o. - Jukinačka 104)</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Sisak</strong> - 16.07.2018., 12.30 - 16.00 (PZ Prvča - Barice Rapić 1a)</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Popovača </strong>-<strong> </strong>18.07.2018., 08.00 - 11.00 (Sajmi&scaron;te - Moslavačka bb)</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Sunja </strong>- 30.07.2018., 08.00 - 11.00 (Stočni sajam - Sajmi&scaron;te bb)</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Akcijom &bdquo;Prateći list" osiguran je besplatan povrat prazne ambalaže isključivo korisnicima proizvoda ovih tvrtki: <strong>Agroavant, <strong>AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, </strong>Iskra Zelina Kemijska Industrija</strong><strong>, </strong><strong>Nufarm</strong><strong>, Monsanto, </strong><strong>Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro</strong><strong>. </strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Mole se poljoprivrednici da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki, koje nisu dio projekta, obrate proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Akcija sakupljanja ambalažnog otpada organizira se za poljoprivredna gospodarstva (pravne osobe, OPG) koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su pravilno postupili s otpadnom ambalažom. Na gore navedenim punktovima takvi gospodarstvenici će moći vratiti praznu ambalažu i dobiti od tvrtke C.I.A.K. d.o.o. ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na propisani način.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Mole se poljoprivrednici koji imaju vi&scaron;e od cca. 100 kg ambalaže ili 1 big bag (cca. 1m<sup>3</sup>)&nbsp; da ne donose ambalažu na lokacije iz mreže nego da se direktno jave tvrtki C.I.A.K. d.o.o. (tel.: 01/3463-521, e-mail:&nbsp;<a href="mailto:ciak@ciak.hr">ciak@ciak.hr</a>) koja će organizirati preuzimanje ambalaže na njihovoj lokaciji.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p align="right"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> </strong></em><strong>Hrvatska poljoprivredno-&scaron;umarska savjetodavna služba</strong></p> <p>&nbsp;</p>Mon, 02 Jul 2018 19:32:00 +0200OBAVIJESThttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-GV-10-NEKRETNINEhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-GV-10-NEKRETNINE<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;">ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA RASPLOAGANJA</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;">POLJOPRIVREDNIM ZEMLJI&Scaron;TEM U VLASNI&Scaron;TVU REPUBLIKE HRVATSKE</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;">ZA GRAD HRVATSKU KOSTAJNICU</span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><strong>- </strong><a href="/uploads/GV - deseta sjednica-odluka1.pdf">ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA RASPLOAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJI&Scaron;TEM U VLASNI&Scaron;TVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRAD HRVATSKU KOSTAJNICU</a></span></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/GV - deseta sjednica-odluka1.pdf"> </a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong><strong>- </strong></strong><a href="/uploads/GV - deseta sjednicaodluka2.pdf">ODLUKA</a><a href="/uploads/GV - deseta sjednicaodluka2.pdf">o prigovorima na Program raspolaganja poljoprivrednim zemlji&scaron;tem u vlasni&scaron;tvu republike Hrvatske za Grad Hrvatsku Kostajnicu.</a> </span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><strong><br /></strong></strong></p> <p><strong><strong> </strong></strong></p> <p style="text-align: justify;">- <a href="/uploads/Program raspolaganja poljoprivrednim zemlji&scaron;tem3.pdf">PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJI&Scaron;TEM U VLASNI&Scaron;TVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRAD HRVATSKU KOSTAJNICU.</a></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">- <a href="/uploads/Tablični prikaz raspolaganja zemlji&scaron;tem3.xls">TABLIČNI PRIKAZ RASPOLAGANJA ZEMLJI&Scaron;TEM</a></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">- <a href="/uploads/KKP ČUKUR4.png">KKP ČUKUR</a></p> <p style="text-align: justify;">- <a href="/uploads/KKP HRVATSKA KOSTAJNICA4.png">KKP HRVATSKA KOSTAJNICA</a></p> <p style="text-align: justify;">- <a href="/uploads/KKP PANJANI4.png">KKP PANJANI</a></p> <p style="text-align: justify;">- <a href="/uploads/KKP RAUSOVAC4.png">KKP RAUSOVAC</a></p> <p style="text-align: justify;">- <a href="/uploads/KKP SELI&Scaron;TE KOSTAJNIČKO4.png">KKP SELI&Scaron;TE KOSTAJNIČKO</a></p> <p style="text-align: justify;">- <a href="/uploads/KKP UTOLICA4.png">KKP UTOLICA</a></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p><strong><br /></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>Wed, 13 Jun 2018 12:45:00 +0200ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINEhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluka-o-prodaji-nekretninehttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluka-o-prodaji-nekretnine<p>&nbsp;</p> <p>REPUBLIKA HRVATSKA</p> <p>SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</p> <p>GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA</p> <p>GRADSKO VIJEĆE</p> <p>&nbsp;</p> <p>KLASA: 021-05/18-01/21</p> <p>URBROJ: 2176/02-02-18-1</p> <p>Hrvatska Kostajnica, 08. lipnja 2018.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. stavak 2. Zakona o vlasni&scaron;tvu i drugim stvarnim pravima ( &bdquo;Narodne novine " br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14 ), članka 32. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( &bdquo; Službeni vjesnik " br. 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18 ) i članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice ( &bdquo; Službeni vjesnik " br. 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18 ) Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, na svojoj 10. sjednici održanoj 08. lipnja 2018. donijelo je</p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>O D L U K U</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>o prodaji nekretnine u vlasni&scaron;tvu</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>Grada Hrvatske Kostajnice</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>Članak 1.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Odobrava se prodaja nekretnine u vlasni&scaron;tvu Grada Hrvatske Kostajnice i to:</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; poslovni prostor nalazeći na k.č.br. K 417/2 i 417/3 ( k.č.br. 891 ) upisan u z.k.ul. 2972 k.o. Kostajnica.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>Članak 2.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Temeljem ove Odluke raspisat će se javni natječaj za prodaju navedene nekretnine.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Nekretnina se ne može prodati ispod početne cijene utvrđene na temelju nalaza i procjene ovla&scaron;tenog sudskog vje&scaron;taka ili Porezne uprave.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>Članak 3.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice donijet će Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, na prijedlog Povjerenstva za prodaju predmetne nekretnine i sklopiti Ugovor o prodaji nekretnine iz članka 1. ove Odluke.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>Članak 4.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u &bdquo; Službenom vjesniku ".</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PREDSJEDNIK</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ivan Čubaković, prof.</p> <p>&nbsp;<strong><span style="font-size: small;">- <a href="/uploads/Odluka o prodaji nekretnine EKOS.pdf">O D L U K A o prodaji nekretnine u vlasni&scaron;tvu Grada Hrvatske Kostajnice</a></span></strong></p>Wed, 13 Jun 2018 12:28:00 +0200I. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2018.GODINUhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/i-izmjene-plana-nabave-za-2018godinuhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/i-izmjene-plana-nabave-za-2018godinu<p>&nbsp;</p> <p>REPUBLIKA HRVATSKA</p> <p>SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</p> <p>GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA</p> <p>GRADONAČELNIK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>KLASA: 022-05/18-01/03</p> <p>UR.BROJ: 2176/02-01-18-2</p> <p>Hrvatska Kostajnica, 05. lipnja 2018.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( &bdquo; Narodne novine " br. 120/16 ) i članka 49. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( &bdquo; Službeni vjesnik " Grada Hrvatske Kostajnice 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18 ) gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice&nbsp; donio je</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>I. IZMJENE</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>PLANA NABAVE GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>ZA 2018. GODINU</strong></span></p> <p><strong>&nbsp; <br /></strong></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>Članak 1.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>U planu nabave za 2018. god., KLASA: 022-05/18-01/03, UR.BROJ: 2176/02-01-18-1 od 18. siječnja 2018. god.:</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; za predmet nabave &bdquo; energetska obnova javne rasvjete ", ev. broj N 12, procijenjena vrijednost nabave iz stupca 4. mijenja se i umjesto &bdquo; 160.000,00 ", glasi &bdquo; 490.000,00 ". &nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>Članak 2.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Ove izmjene Plana nabave stupaju na snagu danom dono&scaron;enja, a objavit će se u &bdquo; Službenom vjesniku ", u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na web stranici www.hrvatska-kostajnica.hr.</span></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; GRADONAČELNIK</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dalibor Bi&scaron;ćan</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p>Wed, 06 Jun 2018 13:37:00 +0200OBAVIJESThttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-JRASPRAVAPPUGHK2http://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-JRASPRAVAPPUGHK2<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>OBAVIJEST - JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA </strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">- <a href="/uploads/javna rasprava2.pdf">JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA</a></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">- <a href="http://www.zpusmz.hr/zakljucak-o-utvrdivanju-prijedloga-i-izmjena-i-dopuna-ppu-grada-hrvatska-kostajnica-za-javnu-raspravu/ ">TEKSTUALNI I GRAFIČKI DIO PRIJEDLOGA PLANA</a></span></p>Wed, 06 Jun 2018 09:06:00 +0200