Članovi sadržaja - Grad Hrvatska Kostajnicahttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018.http://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/godinji-izvjetaj-o-izvrenju-prorauna-za-2018http://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/godinji-izvjetaj-o-izvrenju-prorauna-za-2018<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">GODI&Scaron;NJI IZVJE&Scaron;TAJ O IZVR&Scaron;ENJU PRORAČUNA </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ZA 2018. GODINU</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA - obrazloženja uz izvje&scaron;taj.docx"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">- GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA - OBRAZLOŽENJE UZ IZVJE&Scaron;TAJ</span></span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/IZVJE&Scaron;TAJ O IZVR&Scaron;ENJU PRORAČUNA ZA 2018..xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">- IZVJE&Scaron;TAJ O IZVR&Scaron;ENJU PRORAČUNA ZA&nbsp; 2018.</span></span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/IZVR&Scaron;ENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">- IZVR&Scaron;ENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI</span></span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/IZVR&Scaron;ENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">- IZVR&Scaron;ENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI</span></span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">- PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI</span></span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">- PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA</span></span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">- RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI</span></span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">- RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA</span></span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">- RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</span></span></a></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/ODLUKA - vijeće izvr&scaron;enje proračuna za 2018..docx">- ODLUKA VIJEĆE - IZVR&Scaron;ENJE PRORAČUNA ZA 2018.</a><br /></span></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><br /></span></span></p>Wed, 26 Jun 2019 14:16:00 +0200OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACAhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-o-dezinsekciji-komaraca19062019http://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-o-dezinsekciji-komaraca19062019<p><span style="font-size: medium;">PREDMET: OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA</span></p> <p><br /><span style="font-size: small;">&Scaron;karda-sanitarna za&scaron;tita d.o.o. Čazma vr&scaron;iti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području grada Hrvatska Kostajnica (Čukur, Hrvatska Kostajnica, Panjani, Rausovac, Rosulje, Seli&scaron;te Kostajničko, Utolica) dana 20. lipnja u večernjim satima.<br /></span></p> <p><span style="font-size: small;">Larvicidni tretman provodit će se od 16:00 do 19:30 sati.<br />Adulticidni tretman provodit će se od 19:30 do 23:00 sata.<br /></span></p> <p><span style="font-size: small;">Tretiranje će se provoditi sa zemlje sa aparatima mobil-star i<br />Swinfog, te izlaganjem granula larvidida, insekticidnim sredstvima III skupine na bazi<br />permetrina i temefosa.<br />Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno<br />djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, &scaron;to u konačnici rezultira smanjenjem populacije<br />komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta.</span></p> <p><span style="font-size: small;"><br />Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okoli&scaron;u ne<br />zaostaju, jer su biorazgradivi</span></p> <p><span style="font-size: small;">.<br />Insekticidi imaju Odobrenje i Rje&scaron;enje Ministarstva zdravlja RH.<br />U slučaju lo&scaron;ijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.<br />Kontakt osoba Vedran Diktić mob: 099/2642-897.</span></p> <p>S po&scaron;tovanjem!<br />Direktor:<br />Miroslav &Scaron;karda</p>Wed, 19 Jun 2019 13:43:00 +0200OBAVIJESThttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest17062019http://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest17062019<p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">Obavijest o odgodi dezinsekcije komaraca na području Grada Hrvatska Kostajnica</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Čazma, 17.06.2019.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>PREDMET:</strong> <strong>OBAVIJEST O ODGODI&nbsp; DEZINSEKCIJE KOMARACA </strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>NA PODRUČJU GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;">&nbsp;&Scaron;karda-sanitarna za&scaron;tita d.o.o. Čazma Vas obavije&scaron;tava da se odgađa dezinsekcija&nbsp;komaraca&nbsp; na području&nbsp; grada Hrvatska Kostajnica zbog lo&scaron;eg vremena.</span></strong></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;"> <span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;O daljnjem datumu dezinsekcije komaraca bit će te obavije&scaron;teni.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S po&scaron;tovanjem!</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Direktor:</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Miroslav &Scaron;karda&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Mon, 17 Jun 2019 14:37:00 +0200OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACAhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-o-dezinsekciji062019-komaracahttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-o-dezinsekciji062019-komaraca<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">(larvicidno i adulticidno tretiranje)</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: large;"> <span style="font-size: small;">Čazma, 13.06.2019. <br /></span><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><span style="font-size: small;">PREDMET: OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU&nbsp; </span></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /></span><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br /><span style="font-size: small;">&Scaron;karda-sanitarna za&scaron;tita d.o.o. Čazma vr&scaron;iti će larvicidno i adulticidno tretiranje &nbsp;<br />komaraca&nbsp; na području grada Hrvatska Kostajnica dana 16. lipnja u večernjim satima.<br />Larvicidni&nbsp; tretman provodit će se od 17:00 do 19:30 sati.<br />Adulticidni tretman provodit će se od 19:30 do 23:00 sati.<br />Tretiranje će se provoditi sa zemlje sa aparatima mobil-star iSwinfog, te izlaganjem granula larvidida, insekticidnim sredstvima III skupine na bazipermetrina i temefosa. <br /></span></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno &nbsp;<br />djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, &scaron;to u&nbsp; konačnici rezultira smanjenjem populacije&nbsp; &nbsp;<br />komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okoli&scaron;u ne&nbsp; &nbsp;<br />zaostaju, jer su biorazgradivi.<br />Insekticidi imaju Odobrenje i Rje&scaron;enje Ministarstva zdravlja RH.<br />U slučaju lo&scaron;ijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina. <br /></span></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Kontakt osoba Vedran Diktić mob: 099/2642-897.</span></span></p> <p><span style="font-size: large;"></span> <span style="font-size: small;">S po&scaron;tovanjem!</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Direktor:</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Miroslav &Scaron;karda</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br /></span></p>Fri, 14 Jun 2019 18:16:00 +0200IZVJEŠĆEhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/izvjeeIZBORI2019http://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/izvjeeIZBORI2019<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/SKM_C25819061210030.pdf"><span style="font-size: medium;">IZVJE&Scaron;ĆE O VISINI TRO&Scaron;KOVA ČLANOVA VIJEĆA I IZBORA PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA 2019. I NAČINU NJIHOVA KORI&Scaron;TENJA</span></a></p>Wed, 12 Jun 2019 13:13:00 +0200OBAVIJESThttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijestSMZN2019http://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijestSMZN2019<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/SKM_C25819060608530.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">Natječaj za podno&scaron;enje prijedloga za dodjelu Nagrade </span></strong></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/SKM_C25819060608530.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">Sisačko-moslavačke županije u 2019. godini</span></strong></a></p>Fri, 07 Jun 2019 10:37:00 +0200OBAVIJEST O REGISTRU STVARNIH VLASNIKAhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-o-registru-stvarnih-vlasnikahttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-o-registru-stvarnih-vlasnika<p style="text-align: left;"><strong>REPUBLIKA HRVATSKA<br />MINISTARSTVO FINANCIJA<br />POREZNA UPRAVA</strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><br />OBAVIJEST O REGISTRU STVARNIH VLASNIKA</strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><br /></strong>Registar stvarnih vlasnika (dalje u tekstu: Registar) je sredi&scaron;nja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima.</p> <p style="text-align: left;"><br />Registar se uspostavlja na temelju <strong>članaka 32. do 36. Zakona </strong>o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj: <strong>108/17 i 39/19</strong>, dalje u tekstu: Zakon) u svrhu sprječavanja zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela uključujući i porezne prijevare kao i za financiranje terorizma te s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasni&scaron;tvu.<br />Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvr&scaron;ava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.</p> <p style="text-align: left;">Na temelju članka 32. Zakona sljedeći pravni subjekti dužni su upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar:<br />1. trgovačka dru&scaron;tva<br />2. podružnice stranih trgovačkih dru&scaron;tava<br />3. udruge<br />4. zaklade<br />5. fundacije<br />6. ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.<br />Od obveze upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar izuzete su ustanove kojima je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne)<br />samouprave jedini osnivač.</p> <p style="text-align: left;">Dionička dru&scaron;tva koja kotiraju na uređenom trži&scaron;tu vrijednosnih papira nisu dužna u Registar upisati podatak o svom stvarnom vlasniku, već samo podatke o tome na kojoj burzi kotiraju i od kada te imaju li izdane dionice na donositelja.<br />Za udruge će se iz sustava OIB&shy;a preuzeti podaci o osobama ovla&scaron;tenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom udruge, a naknadna ažuriranja i promjene podataka bit će dužni izvr&scaron;iti osobe ovla&scaron;tene za zastupanje udruge na način propisan Pravilnikom.</p> <p style="text-align: left;"><br />Uz navedene pravne subjekte, upravitelj trusta također je dužan upisati podatak o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) trusta kojim upravlja, ukoliko je<br />trust kojim upravlja obveznik osobnog identifikacijskog broja (OIB&shy;a).</p> <p style="text-align: left;"><br /><strong>Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine broj: 53/19, dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se način i rokovi upisa podataka<br />o stvarnim vlasnicima u Registar.<br />Rokovi upisa podataka u Registar za pravne subjekte i trustove počinju teći od 3. lipnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019., osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 1. srpnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019.</strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><br /></strong>Osoba ovla&scaron;tena za upis podataka u Registar moći će bez plaćanja naknade upisati podatke u Registar:<br />1. <strong>kori&scaron;tenjem web aplikacije Financijske agencije uz certifikat </strong>ili<br />2. <strong>u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima</strong>.</p> <p style="text-align: left;"><br />Pozivamo pravne subjekte i upravitelje trustova da se detaljno upoznaju s obvezama propisanima Zakonom i Pravilnikom vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar.<br />Za pravni subjekt koji odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o svom stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima ne upi&scaron;e u Registar stvarnih vlasnika na način i u rokovima propisanima pravilnikom propisana je <strong>novčana kazna u iznosu od 5.000 do 350.000 kuna.</strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><br /></strong>Nadalje, za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana je <strong>novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 35.000,00 kuna.<br />Vi&scaron;e informacija o načinu i rokovima upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika bit će dostupno od dana 3. lipnja 2019. na mrežnim stranicama Ministarstva financija, na sljedećoj poveznici</strong>: <a href="http://www.mfin.hr/hr/registar&shy;stvarnih&shy;vlasnika">http://www.mfin.hr/hr/registar&shy;stvarnih&shy;vlasnika</a> upite vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar sukladno odredbama Zakona i Pravilnika možete uputiti:&nbsp;pisanim putem na adresu elektroničke po&scaron;te info.uzspn@mfin.hr ili na broj telefona 01/6345451. korisničke i tehničke upute za upis podataka u Registra kori&scaron;tenjem aplikacije dostupne su na sljedećem linku: <a href="http://www.fina.hr">www.fina.hr</a> upite vezano za kori&scaron;tenje aplikacije Registar stvarnih vlasnika možete uputiti: pisanim putem na adresu elektroničke po&scaron;te info@fina.hr ili na broj telefona 0800 0080</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p>Tue, 04 Jun 2019 13:37:00 +0200POZIV GRAĐANIMAhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/poziv-graanima-TRGNSZGHKhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/poziv-graanima-TRGNSZGHK<p style="text-align: center;"><img style="margin: 1px; border: 1px solid black;" src="/uploads/GHK.png" alt="" width="420" height="270" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;"><strong>POZIVAMO VAS</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><br /><span style="font-size: medium;">na obilježavanje početka radova<br />Rekonstrukcije Trga Nikole &Scaron;ubića Zrinskog u Hrvatskoj Kostajnici,</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br />u petak, 24. svibnja 2019., u 13.00 sati<br />ispred zgrade Gradske uprave Grada Hrvatske Kostajnice</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">GRADONAČELNIK<br />Dalibor Bi&scaron;ćan</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p>Wed, 22 May 2019 08:50:00 +0200REKONSTRUKCIJA TRGA N. Š. ZRINSKOGhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/rekonstrukcija-trga-n--zrinskoghttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/rekonstrukcija-trga-n--zrinskog<p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Rekonstrukcija Trga Nikole &Scaron;ubića Zrinskog u Hrvatskoj Kostajnici (2).pdf"><img style="margin: 1px; border: 1px solid black; border-image: none;" src="/uploads/5ce4ee8d-b8a4-40d3-baf9-4851b93a4923-EU.png" alt="" width="520" height="298" /></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">Rekonstrukcija Trga Nikole &Scaron;ubića Zrinskog u Hrvatskoj Kostajnici</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p>&nbsp;</p>Wed, 22 May 2019 08:37:00 +0200OBAVIJESThttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijestvrtic2019http://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijestvrtic2019<p>&nbsp;</p> <p><strong>DJEČJI VRTIĆ &bdquo;KRIJESNICA"</strong></p> <p><strong>HRVATSKA KOSTAJNICA</strong></p> <p><strong>Vladimira Nazora 40</strong></p> <p><strong>44430 Hrvatska Kostajnica</strong></p> <p><strong>Kontakt: 044/851-305</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">OBAVIJEST</span></h1> <p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>o upisu djece rane i pred&scaron;kolske dobi </strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>u programe pred&scaron;kolskog odgoja i obrazovanja </strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>za pedago&scaron;ku godinu 2019./2020. na području Grada Hrvatske Kostajnice</strong></span></p> <p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: small;">&nbsp; I PODNO&Scaron;ENJE ZAHTJEVA ZA UPIS</span></strong></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>Dječji vrtić &bdquo;Krijesnica" Hrvatska Kostajnica primat će zahtjeve za upis djece u programe pred&scaron;kolskog odgoja i obrazovanja</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span style="text-decoration: underline;">od 21. svibnja do 11. lipnja 2019. godine</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span style="text-decoration: underline;">&nbsp;</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>radnim danom od 8,00 do 12,00 sati i to za ostvarivanje sljedećih programa:</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <ol type="1"> <li><span style="font-size: small;"><strong><span style="text-decoration: underline;">REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU</span></strong></span></li> </ol> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>1.1.&nbsp;&nbsp; </strong><strong><span style="text-decoration: underline;">za djecu koja do 31. kolovoza 2019. navr&scaron;avaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu</span></strong></span><span style="font-size: small;"><strong> <span style="text-decoration: underline;">&scaron;kolu</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - cjelodnevni 10-satni program (od 6,30 do 16,30 sati)</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - &nbsp;poludnevni 5,5-satni program (6,30 do 12,00 sati)</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <ol type="1"> <li><span style="font-size: small;">&nbsp;<strong><span style="text-decoration: underline;">PROGRAM PRED&Scaron;KOLE (do 250 sati godi&scaron;nje)</span></strong></span></li> </ol> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">2.1.<em> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em>obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu &scaron;kolu, koja nisu obuhvaćena &nbsp;</span><span style="font-size: small;">redovitim programom <span style="text-decoration: underline;">(<strong>koja će do 31. ožujka 2020. godine navr&scaron;iti &scaron;est godina</strong>)</span></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">2.2. &nbsp;&nbsp;&nbsp;djeca s posebnim potrebama mogu se uključiti u program pred&scaron;kole dvije godine prije polaska u </span><span style="font-size: small;">osnovnu &scaron;kolu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; II DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Roditelj/skrbnik djeteta dostavlja:</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <ol type="1"> <li><span style="font-size: small;"><strong><span style="text-decoration: underline;">popunjen i potpisan Zahtjev za upis s prilozima (Zahtjev s prilozima možete preuzeti na web stranici: <a href="http://www.hrvatska-kostajnica.hr">www.hrvatska-kostajnica.hr</a>),</span></strong><strong> </strong></span></li> </ol> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <ol type="1"> <li><span style="font-size: small;">rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave), </span></li> </ol> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <ol type="1"> <li><span style="font-size: small;">uvjerenje o mjestu prebivali&scaron;ta djeteta, </span></li> </ol> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <ol type="1"> <li><span style="font-size: small;">presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika ili potvrde o prebivali&scaron;tu,</span></li> </ol> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <ol type="1"> <li><span style="font-size: small;">ostala dokumentacija navedena u Zahtjevu.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>III PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Mogućnost upisa u vrtić u redovite programe pred&scaron;kolskog odgoja i obrazovanja imaju sva djeca s područja Grada Hrvatske Kostajnice te susjednih općina: Općine Hrvatske Dubice, Općine Majur i Općine Donji Kukuruzari.</span></strong> Ukoliko vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece koji podnesu zahtjeve za upis djece u redovite programe prednost će pri upisu imati djeca s prebivali&scaron;tem u Gradu Hrvatskoj Kostajnici<strong>. </strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IV OBJAVA REZULTATA UPISA </strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će objavljeni na oglasnim pločama Dječjeg vrtića <strong><span style="text-decoration: underline;">1 . srpnja 2019.</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića <strong><span style="text-decoration: underline;">do 15. srpnja 2019. godine.</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V UPIS</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s dječjim vrtićom od 1. rujna 2019. ili do uključivanja djeteta u program.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Dijete se uključuje u program početkom pedago&scaron;ke godine od 1. rujna 2019. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>Djeca se mogu upisivati u programe tijekom cijele pedago&scaron;ke godine u vrtić ako ima slobodnih mjesta. </strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>Prije upisa djeteta roditelj je obvezan:</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>- dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu pred&scaron;kolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić, ne stariju od mjesec dana (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece pred&scaron;kolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću &nbsp;- NN 114/02) te kopiju knjižice imunizacije (knjižicu cijepljenja).</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Grada Hrvatske Kostajnice, ovisno o vrsti i trajanju programa.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Obavje&scaron;tavamo Vas da potpisom i predajom Zahtjeva za upis dajete privolu za objavu &scaron;ifre zahtjeva prilikom objave rezultata upisa u pedago&scaron;ku godinu 2019./2020.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Obavje&scaron;tavamo Vas da potpisom i predajom Zahtjeva za upis dajete privolu za obradu Va&scaron;e dokumentacije u službama vrtića: tajni&scaron;tvo, stručni tim, komisija za upis, administrator, računovodstvo te za prosljeđivanje Va&scaron;ih podataka Osnivaču pri kojem se vode administrativno-računovodstveni poslovi i Ministarstvu odgoja i obrazovanja i drugim nadležnim službama.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Osnova za prikupljanje i obradu podataka je Zakon o pred&scaron;kolskom odgoju i obrazovanju.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">*Molimo Vas da ne mijenjate sadržaj i oblik obrazaca!</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>KLASA: 601-01/19-01/23</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>UR. BROJ: 2176-73-19-01-1</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>U Hrvatskoj Kostajnici&nbsp; 21. svibnja 2019.</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/OBAVIJEST O UPISU 2019.doc">OBAVIJEST O UPISU</a></span></p> <p><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/ZAHTJEV ZA UPIS U VRTIĆ 2019.doc">ZAHTJEV ZA UPIS U VRTIĆ 2019.</a></span></p> <p><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/ZAHTJEV ZA UPIS U PRED&Scaron;KOLU 2019.doc">ZAHTJEV ZA UPIS U PRED&Scaron;KOLU 2019.</a></span></p>Tue, 21 May 2019 14:13:00 +0200