Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
Josipa Marića 2
044 851 185

DOM ZDRAVLJA - Ispostava Hrvatska Kostajnica
Josipa Marića 2

Ordinacije opće medicine

dr. Marijan Šarić - tel. 851 526
parni dani - dopodne
neparni dani - poslijepodne

dr. Marijeta Katić - tel. 851 578
ponedjeljak/srijeda/petak - dopodne
utorak/četvrtak - poslijepodne

dr. Sonja Krčmar - tel. 851 562
parni dani - poslijepodne
neparni dani - prijepodne

Stomatološke ordinacije

dr. Indira Kalač - Pahljina - tel. 851 223
parni dani - poslijepodne
neparni dani - dopodne

dr. Marijana Plašć - Martinko - tel. 526 - 513
parni dani - dopodne
neparni dani - poslijepodne

Stomatološki laboratorij, Miroslav Bošnjak - tel. 851 106
svaki dan - dopodne

Ginekološka ordinacija

dr. Igor Srček - tel. 851 179
ponedjeljak - poslijepodne
srijeda/petak - dopodne

Laboratorij

mag.med.biochem. Jasna Majstorović Režek - tel. 526 511
zdravstveni tehničar, Saša Arnautović
ponedjeljak/utorak/srijeda/petak - 7.30 do 14.30 sati.
Vađenje krvi od 7.30 do 9.00 sati.

Hitna služba - tel. 194

Radnim danom od 21.00 do 7.00 sati.
Subota, nedjelja, praznici i blagdani od 7.00 do 7.00 sati. 

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA
Trg kralja Tomislava 2b, Hrv. Kostajnica
Ravnateljica: Maja Ikšić
Tel./fax.: 044/851-080

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak-četvrtak  07.30-15.30 sati

Radno vrijeme skladišta:
Hrvatska Kostajnica:  Pon-čet 8,00-11,00 sati
Hrvatska Dubica:  1. i 3. petak u mjesecu od 10,00-12,00 sati
Majur:  2. i 4. petak u mjesecu od 9.00-11.00 sati
Donji Kukuruzari:  2. i 4. petak u mjesecu od 11.00-13,00 sati


DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO HRVATSKA KOSTAJNICA
Trg kralja Tomislava 2
044 851 241


DJEČJI VRTIĆ ''KRIJESNICA''
Vladimira Nazora 40
044 851 304


ELEKTRA  - HEP D.O.O.
Vladimira Nazora 48
044 558 913


GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ''MILIVOJA CVETNIĆA''
Vladimira Nazora 17
044 851 833


HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE  - Ispostava Hrvatska Kostajnica
Vladimira Nazora 9
044 851 266


HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE – Ispostava Hrvatska Kostajnica
Ratka Djetelića bb
044 851 252


HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – Ispostava Hrvatska Kostajnica
Josipa Marića 1
044 851 471


JP ''KOMUNALAC'' D.O.O.
Unska 1
044 525 500


KATASTAR – Ispostava Hrvatska  Kostajnica
Vladimira Nazora 10
044 851 243
www.katastar.hr
Rad sa strankama od 8.30 do 14.30 sati.


LJEKARNA ''FARMACIA''
Josipa Marića 2
044 851 112
Radno vrijeme od 7.00 do 20.00 sati.
Subotom od 7.00 do 14.00 sati.


MATIČNI URED – Ispostava Hrvatska Kostajnica
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
044 500 143


OPĆINSKI SUD U HRVATSKOJ KOSTAJNICI
Vladimira Nazora 10
044 527 960
Rad sa strankama od 9.00 do 13.00 sati.


OSNOVNA ŠKOLA DAVORINA TRSTENJAKA
Školska 9
044 851 099


POLICIJSKA POSTAJA HRVATSKA KOSTAJNICA
Ante Starčevića 1
044 560 739
Rad sa strankama od 7.30 do 15.00 sati, a utorkom do 17.00 sati.


POREZNA UPRAVA – Ispostava Hrvatska Kostajnica
Vladimira Nazora 9
044 52 53 30


PREKRŠAJNI SUD U HRVATSKOJ KOSTAJNICI
Vladimira Nazora 10
044 851 243
Rad sa strankama od 8.30 do 14.30 sati.


PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Vladimira Nazora 2
044 744 402
Radno vrijeme 8.00 do 15.00 sati.
Subotom od 9.00  do 12.00 sati.


SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
044 500 141


SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
044 500 140


SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
044 500 142


SREDNJA ŠKOLA IVANA TRNSKOG
Hrvatskih branitelja 14
044 554 421


TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE
Vladimira Nazora 17
044 851 800


ZEMLJIŠNO – KNJIŽNI ODJEL (GRUNTOVNICA)
Vladimira Nazora 10
044 527 977
www.e-izvadak@pravosudje.hr
Rad sa strankama od 9.00 do 13.00 sati, osim petkom kada ured ne radi sa strankama.


ŽUPNI URED, Crkva sv. Antuna Padovanskog
Trg Nikole Šubića Zrinskog
044 851 961


Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com