Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

 

OBAVIJEST

O LARVICIDNOM TRETIRANJU KOMARACA NA

PODRUČJU  GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE

 

Poštovani građani,


 dana 17. svibnja 2018. godine (četvrtak), sa početkom u 9,00 sati,  izvršit će se larvicidno tretiranje komaraca na području Grada Hrvatske Kostajnice. Tretiranje se planira vršiti sa zemlje, tlačnim i motornim prskalicama, te izlaganjem granula (tableta) larvicida.

 U radu će se koristiti larvicidi treće skupine. Larvicidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u konačnici re...

Postano od Administrator na 16.05.2018 |
 

          REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

   GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

    JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 080-01/18-01/03

URBROJ: 2176/02-03/01-18-3

Hrvatska Kostajnica, 04. svibnja 2018.

 

            Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( „ Narodne novine ", broj 86/08, 61/11 i 4/18 -    Uredba ), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hrvatske Kostajnice donosi

 

O D L U K U

o poništenju  Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg referenta za ured...

|
 

 

REPUBLIKA HRVTSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

JEDINSTVENI  UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 112-01/18-01/04

URBROJ: 2176/02-03/01-18-1

Hrvatska Kostajnica,  18. travnja 2018.

 

PREDMET: Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti kandidata

                   za radno mjesto višeg referenta za uredsko poslovanje,

                   protokol i odnose s javnošću

 

            Prethodnoj provjeri znanja za radno mjesto višeg  referenta za uredsko poslovanje, protokol i odnose s javnošću u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hrvatske Kostajnice mogu pris...

|
 

 

Grad Hrvatska Kostajnica povjerio je obavljanja dimnjačarskih poslova tvrtki

DIMNJAČARSKI SERVIS j.d.o.o., Rosulje br. 68 iz Hrvatske Kostajnice.

Tvrtka DIMNJAČARSKI SERVS j.d.o.o. obavlja dimnjačarske poslove na području

Grada Hrvatske Kostajnice (naselja: Hrvatska Kostajnica, Panjani, Čukur, Rosulje,

Selište Kostajničko, Utolica i Rosulje) do 31. prosinca 2018. godine.


Za više informacija kontaktirati Komunalnog redara Grada Hrvatske Kostajnice

(tel: 044551549).

1. Ugovor o obavljanju dimnjačarskih poslova;

2. Cjenik - Ponudbeni troškovnik izvođe...

|
 
 

 

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice, održane 23. ožujka 2018. donijete su slijedeće odluke:

 

 

1.      Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Hrvatske Kostajnice

2.      Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice

3.      Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

4.      Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj -  prosinac 2017. god.

5.      Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarni...

|
 
 
 

 

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine" br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine" br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode 04 - Poplava za područje Općine Lekenik, Općine Jasenovac, Grada Petrinje i Grada Hrvatske Kostajnice  (Klasa: 361-07/18-01/02, Ur.broj: 2170/1-02-18-1) od  26. ožujka 2018., Gradsko povjeren-stvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

 OBAVJEŠTAVA

građane o postupku podnošenja

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

 

 

            1. ROKOVI ZA ...

|
 

 

NATJEČAJ

 

Za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hrvatske Kostajnice na radno mjesto:


- viši referent za uredsko poslovanje, protokol i odnose s javnošću - 1 izvršitelj, m/ž , na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

 

Detalje natječaja možete preuzeti ovdje.

 

|
 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com