GRADSKE VIJESTI

Ugovor o financiranju društvenog centra Kostajnica

UGOVOR O FINANCIRANJU DRUŠTVENOG CENTRA KOSTAJNICA,  146.800,00 kn

Obilazak župana i dožupana – izgradnje reciklažnog dvorišta, sufinancirano FZZOIEU 2.6 miliona kuna

Suradnja sa Hrvatskim poštama i HT-om za izgradnju parkirališta stanarima stambene zgrade Vladimir Nazor 9

ADRESA
Trg N. Š. Zrinskog

NAZIV SUBJEKTA
Grad Hrvatska Kostajnica

LINKOVI
Voda.hr
Opcina Majur

RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak od 08:00 16:00

 

 

 

 

 

ADRESA
Trg N. Š. Zrinskog

NAZIV SUBJEKTA
Grad Hrvatska Kostajnica

LINKOVI
Voda.hr
Opcina Majur

RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak od 08:00 16:00

 

 

 

 

 

ADRESA
Trg N. Š. Zrinskog

NAZIV SUBJEKTA
Grad Hrvatska Kostajnica

LINKOVI
Voda.hr
Opcina Majur

RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak od 08:00 16:00

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This