Hrvatska
Kostajnica

grad povijesti, kulture i turizma

KULTURA

TZG

knjižnica

ekos

Dječiji vrtić "Krijesnica"

Jp Komunalac

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN
JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Strateški razvojni program Grada Hrvatske Kostajnice za razdoblje 2018.-2023. godine

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.

Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj:
Europa ulaže u ruralna područja

 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U
GRADU HRVATSKA KOSTAJNICA

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“
2014-2020 

Sadržaj svih publikacija isključiva je odgovornost
Grada Hrvatska Kostajnica

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni
razvoj Rekonstrukcija Trga Nikole Šubića Zrinskog u Hrvatskoj Kostajnici

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.
Udio sufinanciranja: 85% EU i 15% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj svih publikacija isključiva je odgovornost
Grada Hrvatska Kostajnica

KONTAKTIRAJTE NAS

ADRESA
Trg N. Š. Zrinskog

NAZIV SUBJEKTA
Grad Hrvatska Kostajnica

LINKOVI
Voda.hr
Opcina Majur

RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak od 08:00 16:00

 

 

 

 

 

ADRESA
Trg N. Š. Zrinskog

NAZIV SUBJEKTA
Grad Hrvatska Kostajnica

LINKOVI
Voda.hr
Opcina Majur

RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak od 08:00 16:00

 

 

 

 

 

ADRESA
Trg N. Š. Zrinskog

NAZIV SUBJEKTA
Grad Hrvatska Kostajnica

LINKOVI
Voda.hr
Opcina Majur

RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak od 08:00 16:00

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest